Neyrojarrohlik Bo`limi

Neyrojarrohlik bo‘limida bosh miya o‘smalari, rivojlanishning tugma nuksonlari, bosh suyagi-yuz anomaliyalari, epilepsiya, gidrosefaliya, qon tomirlar anomaliyalari va travmatik jaroxatlar mavjud bo‘lgan bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatiladi.
Neyrojarrohlik bo‘limida bosh va miya, orqa miya o‘smalarida, markaziy nerv tizimi tug’ma nuqsonlarida, epilepsiya, gidrosefaliya, qon tomirlar anomaliyalari, travmatik jaroxatlarda ko‘plab mutaxassislarni majmuaviy yondoshuvidan foydalaniladi.
Neyrojarrohlik maxsus jarrohlik xonasi integrirlangan asbob uskunalar bilan jixozlangan, videoendoskopiya, yukori aniklikdagi operatsiya navigasiyasi, operatsiya ichi neyrofiziologik monitoring va ul'tratovushli destruktor kabi asbob uskunalar eng murakkab bo‘lgan jarohlik amaliyotlaini kam jaroxat bilan o‘tkazish imkoniyatini yaratadi.
Mutaxassislar Janubiy Koreya, AKSh, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Germaniya va Isroil davlatlarining yetakchi va yirik klinikalarida ta'lim olib qaytishgan.