Rentgen bo'limi zamonaviy raqamli uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, bu rentgen diagnostikasini eng yuqori darajada amalga oshirish, radiatsiya dozasini raqamli bo'lmagan analoglar bilan taqqoslaganda kamaytirish imkonini beradi.

 

Xizmat nomi
o'lchov birligi
Tarif (narx), sum *
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun
chet el fuqarolari uchun
Rentgenologik tekshiruvlar
1.     Turk egarining rentgenogrammasi
сум
50082
75123
2.     Bosh suyagining R-grammasi ikki pr.
сум
54323
81484
3.     Ko'z orbitasi rentgenogrammasi
сум
50082
75123
4.     Burun suyaklarining rentgenogrammasi 2 ta proektsiyada)
сум
54323
81484
5.     Nazofarenks rentgenogrammasi
сум
50082
75123
6.     Shyuler bo'yicha mastoid joylarning rentgenografiyasi (qiyosiy)
сум
50082
75123
7.     Ko'krak qafasi rentgenogrammasi
сум
64926
97389
8.     2 prda ko'krak qafasi rentgenogrammasi.
сум
75529
113293
9.     Qizilo'ngachning kontrastli rentgenoskopiyasi va rentgenografiyasi  grafigi (kontrast narxisiz) (o'tish joyi)
сум
78978
118467
10.Qorin bo'shlig'i organlarining oddiy R-grafiyasi
сум
54323
81484
11.Oshqozon-ichak traktining kontrastli rentgenografiyasi (kontrast narxisiz)
сум
110334
165501
12.Irigoskopiya va -grafika
сум
169016
253524
13.Fistulografiya (kontrast narxini hisobga olmaganda)
сум
169016
253524
14.Sistografiya
сум
169016
253524
15.Rentgen ekskretor urografiyasi (kontrast narxisiz)
сум
127898
191847
16.Bel umurtqasining rentgen funktsional sinovlari
сум
81890
122835
17.Boyin umurtqasi rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
18.Boyin umurtqasi o'murtqa rentgen funktsional testlari
сум
81890
122835
19.Kokrak qafasi rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
20.Bel umurtqasining rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
21.Dumgaza-dum umurtqasining rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
22.Umurtqa pogonasining teleroentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
144701
217051
23.Qo`l va oyoq uchligining yuqori qism telerentgenogrammasi
сум
144701
217051
24.Yelka bo'g'imining rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
25.Bilak-tirsak bo'g'imining rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
26.Qo`l kaft suyagi bo`g`imining rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
27.Kaft suyaklari   rentgenogrammasi (2 proektsiyada)
сум
71288
106932
28.Kaft  suyaklarining rentgenografiyasi (o'sish qismi)
сум
64926
97389
29.2 proektsiyada yelka suyagining rentgenogrammasi
сум
71288
106932
30.Oyoq pastki qismining teleroentgenogrammasi
сум
144701
217051
31.Tos (chanoq-son) suyaklarining tizzagacha bo`lgan rentgenogrammasi
сум
71288
106932
32.Boldir suyagining 2 proektsiyadagi rentgenografiyasi
сум
71288
106932
33.Old proyeksiyadagi dumg`aza-dum bo`g`imi rentgenografiyasi
сум
60685
91027
34.Oyoq kaft bo`g`mining 2 proektsiyadagi  rentgenogrammasi
сум
75529
113293
35.Boldir-kaft bo`g`imi rentgenografiyasi  zo`riqish mashqlari bilan
сум
64926
97389
36.Tizza bo'g'imining 2 proektsiyadagi rentgenogrammasi
сум
71288
106932
37. Katta-kichik boldir suyaklarning rentgenogrammasi 2 proektsiyada
сум
71288
106932
38.Oyoq kafti suyaklarining rentgenogrammasi 2 ta proektsiyada
сум
71288
106932
39.Bariy
сум
63250
63250
40.Trazograf
сум
29580
29580
41.Unigixol
сум
276000
276000