Gemotologiya va Onkologiya Bo`limi

Gematologiya va onkologiya bo‘limida qon va o‘sma kasalliklari mavjud bo‘lgan bolallarga tibbiy yordam ko‘rsatiladi. Bo‘limda tashhislash va davolash atipik hujayralar morfologiyasi, immun gistoximiya, immun fenotiplash, molekulyar genetik va sitogenetik tekshirish usullariga asoslangan holda amalga oshiriladi.
Kasalliklarga tashhis qo‘yishda MRT, MSKT va PET-KT kabi apparatlardan keng foydalaniladi. Markazda mavjud asbob uskunalar invaziv tekshiruv usullarini og‘riqsiz va qulay holda bajarishga imkon yaratadi.
Bo‘limda yuqori dozali kimyoviy davolash va target terapiya davolash chog‘ida bolaning hayotiy ko‘rsatkichlarini nazoratlash uchun maxsus tizim mavjud.
Bo‘limda Koreya, Germaniya, Avstriya, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya davlatlarida ta'lim olgan mutaxassislar faoliyat ko‘rsatadi.