Magnit-rezonans tomografiya (MRG) - bu sizning tanangizdagi organlar va to'qimalarning batafsil rasmlarini yaratish uchun magnit maydon va radio to'lqinlardan foydalanadigan tibbiy tasvirlash texnikasi.

Kuzatuv nomi
O'lchov birligi
Tarif (narx),  so'm*
O'zbekiston Respulikasi fuqorolari uchun
Chet el fuqorolari uchun
MRT
Bosh miyaning MRT si
so'm
231231
346846
Bosh miyaning MRT si+ navigatsiya bilan
so'm
353956
407859
Bosh miya va gipofiz MRT si
so'm
263557
395335
Bosh miyaning kontrast bilan MRT si (kontrast narxi hisobga olinmaganda)
so'm
350879
526318
Burun boshliqlari MRT si
so'm
203517
305275
Bosh miyaning MRT si orbita sohasini nishonga olgan holda
so'm
203517
305275
Bosh miyaning MRT si so'rg'ichsimon o'simtani nishonga olgan holda
so'm
203517
305275
Gipofizning MRT si
so'm
203517
305275
Gipofizning kontrast bilan MRT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
so'm
292507
438760
Bosh miyaning MRT si qon tomir rejimi bilan
so'm
381533
572299
Bosh miyaning MRT si kontrast bilan qon tomir rejimida (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
so'm
410228
615342
Bosh miya va burun boshliqlari MRT si
so'm
254324
381486
Bosh miyaning MRT si + spektogragiya
so'm
400140
600210
Bosh miyaning MRT si + traktografiya
so'm
400140
600210
Bosh miyaning MRT si kontrast perfuziyasi bilan (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
so'm
702400
1053600
Bosh miyaning MRT si likvor dinamikasi bilan
сум
300508
450762
Umurtqa pog'onasi MRT si ( 3 ta soha)
сум
471388
707082
 
Umurtqa pog'onasi bo'yin sohasining MRT si
 
сум
203517
305275
Umurtqa pog'onasi bo'yin sohasining qon-tomir bilan MRT si
сум
300508
450762
Bo'yin umurtqasining yumshoq toqimasi MRT si
сум
254324
381486
Bo'yin umurtqasining yumshoq toqimasini vena ichi kontrasti bilan MRT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
450122
675184
Umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi MRT si
сум
203517
305275
Umurtqa pog'onasining ko'krak sohasini  kontrast bilan MRT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
291187
436780
Umurtqa pog'onasi dumg'aza-dum sohasining MRT si
сум
203517
305275
Chanoq-son bo'g'imining MRT si
сум
254324
381486
Yirik suyaklar yoki yumshoq to'qimalarning belgilangan sohasi MRT si
сум
254324
381486
Tizza bo'g'imi MRT si
сум
254324
381486
Oshiq-boldir bo'g'mi MRT si
сум
254324
381486
Tovon MRT si
сум
254324
381486
Yelka bo'g'mi MRT si
сум
254324
381486
Bilak-tirsak bo'g'mi MRT si
сум
254324
381486
Bilak-kaft va kaft ust bo'gimi MRT si
сум
254324
381486
Qo'l panjasi MRT si
сум
254324
381486
Pastki periferik qon-tomirlarning MRT si
сум
337456
506184
Qorin bo'shlig'i a'zolarining umumiy obzor MRT si xolangiografiya bilan
сум
263557
395335
Qorin bo'shlig'i a'zolarining umumiy obzor MRT si vena ichi kontrasti bilan ( kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
341642
512463
Qorin parda orti a'zolarining MRT si kontrast bilan (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
341642
512463
MRT urografiya
сум
587959
676452
Buyraklar va buyrak usti bezlari MRT si
сум
221994
332991
Kichik chanoq a'zolari MRT si
сум
240465
360697
Kichik chanoq a'zolari MRT si vena ichi kontrasti bilan (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
341642
512463
Anesteziolog maslaxati (konsultatsiyasi)
сум
83053
124579
Kompakt diskka MRT tasvirini yozib berish
сум
14158
21237
Magnilek 10 ml
сум
242233
242233
Маgnilek 20 ml
сум
484592
484592