Mikroxirurgiya Bo'limi

Otorinolaringologiya Bo‘limi
Bo‘limda otorinolaringologlar burun, quloq, hiqildoqni tug‘ma va orttirilgan kasalliklari mavjud bemorlarni kam invazivli jarrohlik usullari bilan davolashadi.
Kar bemorlar uchun koxlear implantasiya operatsiyasi amalga oshiriladi. Bo‘lim poliklinikasida eng zamonaviy va yuqori texnologiyali asbob uskunalar bilan jihozlangan surdologik xona mavjud.

Oftalmologiya Bo‘limi
Malakali oftal'mologlardan iborat jamoa ko‘rish a'zosining tug‘ma va orttirilgan kasalliklari bo‘lgan bolalarga kompleks, sifatli stasionar va ambulator yordam ko‘rsatishadi.
Bo‘limda ko‘z olmasini UTT, avtokeratorefraktometriya, kompyuterli perimetriya, ko‘z tubini holatini nomidrik fundus-kamera bilan aniqlash, binokulyar oftal'moskopiya, Gol'dman bo‘yicha applanasion tonometriya kabi tekshiruv usullarini amalga oshirish imkoniyati bor.

Plastik Jarrohlik Bo‘limi
Plastik jarrohlik buyicha mutaxassislar yuz-jag soxasi, qo‘l va oyoqlar, shuningdek tananing barcha qismlarida teri va yumshoq to‘qimalarda rivojlanishning tug’ma nuqsonlarini davolashni amalga oshirishadi. Rekonstruksiya-tiklovchi operatsiyalar uchun diametri 1 mm dan kichik tomirlarni tikish uchun mikroskop, operatsiya ichi dopplerografiyasi va S-yoyi ilg‘or mikrojarrohlik asbob uskunalari ishlatiladi.
Bemorlarni kompleks davolash xalqaro standart va protokollar asosida olib boriladi. Mutaxassislar O‘zbekiston, yaqin va uzok xorijdagi yetakchi klinikalar, markazlar va tibbiy universitetlar bilan birgalikda faoliyat olib borishadi.
Bo‘limda tashxislash MRT, KT angiografiya, doplerografiya, endoskopiya kabi zamonaviy asbob uskunlarda olib boriladi, bo‘lim Carl Zeiss, Karl Storz, Keeler, Metronic kabi dunyodagi yetakchi kompaniyalar tomonidan ishlab chikarilgan eng zamonaviy tashxislash va davolash asbob uskunalari bilan jixozlangan.