Otorinolaringologiya Bo‘limi

Bo‘limda otorinolaringologlar burun, quloq, hiqildoqni tug‘ma va orttirilgan kasalliklari mavjud bemorlarni kam invazivli jarrohlik usullari bilan davolashadi.
Kar bemorlar uchun koxlear implantasiya operatsiyasi amalga oshiriladi. Bo‘lim poliklinikasida eng zamonaviy va yuqori texnologiyali asbob uskunalar bilan jihozlangan surdologik xona mavjud.