Nevrologiya Bo`limi

Nevrologiya bo‘limida epilepsiya, turli xildagi bosh og‘riqlari, autoimmun va neyrodegenerativ kasalliklar, asab tizimining yallig’lanish kasalliklari, shuningdek periferik asab tizimi kasalliklari mavjud bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatiladi.
Nevrolog shifokorlar bolalarda asab tizimi kasalliklariga tashxis quyishda, davolash va ularni oldini olishda elektroensefalografiya monitoringi, elektroneyromiografiya, polisomnografiya, MRT, MSKT kabi zamonaviy neyrovizualizasiya usullaridan keng foydalanishadi.
Mutaxassislar Janubiy Koreya, AKSh, va Rossiya Federatsiyasining yetakchi va yirik klinikalarida ta'lim olib qaytishgan.