Neyromarkaz

Neyrojarrohlik Bo`limi
Neyrojarrohlik bo‘limida bosh miya o‘smalari, rivojlanishning tugma nuksonlari, bosh suyagi-yuz anomaliyalari, epilepsiya, gidrosefaliya, qon tomirlar anomaliyalari va travmatik jaroxatlar mavjud bo‘lgan bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatiladi.
Neyrojarrohlik bo‘limida bosh va miya, orqa miya o‘smalarida, markaziy nerv tizimi tug’ma nuqsonlarida, epilepsiya, gidrosefaliya, qon tomirlar anomaliyalari, travmatik jaroxatlarda ko‘plab mutaxassislarni majmuaviy yondoshuvidan foydalaniladi.
Neyrojarrohlik maxsus jarrohlik xonasi integrirlangan asbob uskunalar bilan jixozlangan, videoendoskopiya, yukori aniklikdagi operatsiya navigasiyasi, operatsiya ichi neyrofiziologik monitoring va ul'tratovushli destruktor kabi asbob uskunalar eng murakkab bo‘lgan jarohlik amaliyotlaini kam jaroxat bilan o‘tkazish imkoniyatini yaratadi.
Mutaxassislar Janubiy Koreya, AKSh, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Germaniya va Isroil davlatlarining yetakchi va yirik klinikalarida ta'lim olib qaytishgan.

Nevrologiya Bo`limi
Nevrologiya bo‘limida epilepsiya, turli xildagi bosh og‘riqlari, autoimmun va neyrodegenerativ kasalliklar, asab tizimining yallig’lanish kasalliklari, shuningdek periferik asab tizimi kasalliklari mavjud bolalarga tibbiy yordam ko‘rsatiladi.
Nevrolog shifokorlar bolalarda asab tizimi kasalliklariga tashxis quyishda, davolash va ularni oldini olishda elektroensefalografiya monitoringi, elektroneyromiografiya, polisomnografiya, MRT, MSKT kabi zamonaviy neyrovizualizasiya usullaridan keng foydalanishadi.
Mutaxassislar Janubiy Koreya, AKSh, va Rossiya Federatsiyasining yetakchi va yirik klinikalarida ta'lim olib qaytishgan.