Ultratovush tekshiruvi (ultratovush) - bu ultratovush to'lqinlari yordamida bemorning tanasini invaziv bo'lmagan tekshirish. Ultratovush - bu diagnostik instrumental protseduralarning eng qulay turi, tashxis qo'yish / tasdiqlash uchun eng ishonchli va zarur usul. 

Xizmat nomi
o'lchov birligi
Tarif (narx), sum *
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun
chet el fuqarolari uchun
Ultratovush diagnostikasi
Oshqozon osti bezi
UZS
54401
81601
Taloq
UZS
60002
90003
Buyraklar ultratovush tekshiruvi
UZS
65603
98404
Buyraklar va siydik pufagining ultratovush tekshiruvi
UZS
71204
106806
Buyraklar va buyrak usti bezlarining ultratovush tekshiruvi
UZS
90808
136212
Prostata va siydik pufagining ultratovush tekshiruvi
UZS
71204
106806
Buyrak tomirlarining doppler ultratovush tekshiruvi
UZS
130016
195023
Jinsiy olat tomirlarining doppler ultratovush tekshiruvi
UZS
155220
198806
Yorg`oqni (moyak) skanerlash
UZS
71204
106806
Yorg`oqni (moyak) doppler qilish
UZS
104811
157216
Neyrosonografiya
UZS
71204
106806
Neyrosonografiya va doppler
UZS
88008
132012
Limfa tugunlarini tekshirish (ma`lum joyni)
UZS
60002
90003
Limfa tugunlarini kompleks tekshirish (bo'yin, qo'ltiq osti, o`ng va chap yonbosh, qorin)
UZS
200029
250000
Bo`yin tomirlarning Doppler  tekshiruvi
UZS
104811
126806
Qalqonsimon bezning kompression elastografiyasi
UZS
71204
106806
So`lak bezlarining ultratovush tekshiruvi
UZS
60002
90003
Qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruvi
UZS
65094
97641
Ayrisimon bezning ultratovush tekshiruvi
UZS
65603
98405
Ko'krak bezining ultratovush tekshiruvi
UZS
104811
157216
Ko'krak bezining kompression elastografiyasi
UZS
127215
190823
Bo`gimlar ultratovushi
UZS
60002
90003
Qovuq simfizning ultratovush tekshiruvi
UZS
60002
90003
Transabdominal follikulometriya ultratovush tekshiruvi
UZS
60002
90003
Transvaginal follikulometriya ultratovush tekshiruvi
UZS
62283
93425
Xomilaning ultratovush tekshiruvi 1-12 xafta
UZS
71204
106806
Xomilaning ultratovush tekshiruvi 13-24 xafta
UZS
104811
157216
Xomilaning skriningi 16-22 xafta
UZS
121614
182421
Xomilaning ultratovush tekshiruvi 26-38 xafta
UZS
104811
157216
Bachadon va bachadon ortiqlarining ultratovush tekshiruvi (qorin ustidan)
UZS
60002
90003
Bachadon va bachadon ortiqlarining ultratovush tekshiruvi (qin ichidan)
UZS
81887
122803
Xomilaning dopplerografiyasi
UZS
149620
224429
Yumshoq to'qimalarning va yuza xosilalarning ultratovush tekshiruvi
UZS
60002
90003
Yumshoq to'qimalarning kompression elastografiyasi
UZS
76805
115208
Yuqorigi arteriya va vena qon-  tomirlarining  dopler tekshiruvi
UZS
200029
300043
Yuqorigi arteriya va vena qon-  tomirlarining  dopler tekshiruvi
UZS
200029
300043
Oshqozon ultratovush tekshiruvi
UZS
101948
152921
Orqa miyaning ultratovush tekshiruvi (yangi tug'ilgan chaqaloq)
UZS
152357
228536
Ultratovush tekshiruvini diskka yozib berish
UZS
14394
21591
Qorin bo`shlig`I a`zolarining  ultratovush tekshiruvi (jigar, o't pufagi, oshqozon osti bezi, taloq)
UZS
108390
162583
Siydik chiqarish yo`lining  ultratovush tekshiruvi (buyraklar, siydik pufagi, prostata bezi), (buyraklar, siydik qopi, bachadon va bachadon ortiqlar) ultratovush tekshiruvi
UZS
108390
162583
Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning kompleks ultratovush tekshiruvi (3 oygacha) (NSG, orqa miya, dumg`aza-son bo`g`imi)/
UZS
251070
376603